Gwleidydd

Dyma ymdrech ar greu Blog gwleidyddol i Gymru yn y Gymraeg. Wna i ddim eich cam-arwain - mae gennyf farn a thueddiadau gwleidyddol amlwg, ac mi fydda nhw'n amlygu eu hun wrth i mi flogio. Mwynhewch y gwleidydda, ac unwch yn yr hwyl.

23.8.04

Eich Cynrychiolydd Etholedig

*Nid yw'r rhestr yma wedi ei orffen eto. Mi fyddaf yn ei orffen a'i ddiweddaru yn gyson. Nid yw chwaith yn dangos pwy yw eich cynghorydd Sir na Bro lleol, dim ond aelodau etholedig yn Ewrop, San Steffan a'r Cynulliad. Gobeithio y byddwch yn ei ffeindio'n ddefnyddiol.*

I gysylltu a’ch Aelod Seneddol yn y Senedd danfonwch eich llythyron at:
Enw’r Aelod Seneddol Ty’r Cyffredin/House of Commons Llundain/London Lloegr/England SW1A 0AA

I gysylltu a’ch Aelod Cynulliad yn y Cynulliad Cenedlaethol danfonwch eich llythyron at:
Enw’r Aelod Cynulliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ty Crughywel Bae Caerdydd Caerdydd CF99 1NAAberafon

Dr Hywel Francis, AS (Llafur)
francish@parliament.uk
Eagle House 2 Heol Talbot Port Talbot SA13 1DH
Ffon: 01639 897660 Ffacs: 01639 891725


Brian Gibbons, AC
(Llafur)
brian.gibbons@wales.gov.uk
Eagle House 2 Heol Talbot Port Talbot SA13 1DH
Ffon: 01639 870779 Ffacs: 01639 870779


Alun a Dyfrdwy

Mark Tami AS, (Llafur)
tamim@parliament.uk
Deeside Enterprise Centre Rowley Drive Shotton Sir y Fflint CH5 1PP
Ffon: 01244 819854 Ffacs: 01244 823548


Carl Sargeant AC,
(Llafur)
Carl.sergeant@wales.gov.uk
Deeside Enterprise Centre Rowley Drive Shotton Sir y Fflint CH5 1PP
Ffon: 01244 823547 Ffacs: 01244 823548


Blaenau Gwent

Llew Smith AS (Llafur)
23 Stryd Beaufort Brynmawr NP23 4AQ
Ffon: 01495 313345 Ffacs: 01495 313346

Peter Law AC
(Llafur)
Peter.law@wales.gov.uk
1a Stryd Bethcar Glyn Ebwy Gwent NP23 6HH
Ffon: 01495 304569 Ffacs: 01495 306908

Brycheiniog a Maesyfed

Roger Williams, AS (Democratiaid Rhyddfrydol)
williamsr@parliament.uk williamsr@cix.co.uk
4 Watergate Aberhonddu LD3 9AN
Ffon: 01874 625739 Ffacs: 01874 625635

Kirsty Williams AC (Democratiaid Rhyddfrydol)
kirsty.Williams@wales.gov.uk
4 Watergate Aberhonddu LD3 9AN
Ffon: 01874 620181 Ffacs: 01874 620182

Penybont-ar-Ogwr

Win Griffiths, AS (Llafur)
griffithsw@parliament.uk
47 Stryd Nolton Penybont-ar-Ogwr CF31 3AA
Ffon: 01656 645432 Ffacs: 01656 767551

Carwyn Jones, AC
(Llafur)
Carwyn.jones@wales.gov.uk
12 Stryd y Frenhines Penybont-ar-Ogwr CF31 1HX
Ffon: 01656 664320 Ffacs: 01656 669349

Caernarfon

Hywel Williams AS (Plaid Cymru)
williamshy@parliament.uk
8 Stryd y Castell Caernarfon Gwynedd LL55 1SE
Ffon: 01286 672076 Ffacs: 01286 672003

Alun Ffred Jones, AC (
Plaid Cymru)
Alunffred.jones@wales.gov.uk
8 Stryd y Castell Caernarfon Gwynedd LL55 1SE
Ffon: 01286 672076 Ffacs: 01286 672003

Caerffili

Wayne David, AS (Llafur)
davidw@parliament.uk
Suite 5 Ty Sain Ffagan Stryd Sain Ffagan Caerffili CF83 1FZ
Ffon: 029 2088 1061 Ffacs: 029 2088 1954

Jeff Cuthbert, AC
(Llafur)
Jeff.Cuthbert@wales.gov.uk
YMCA Bargoed Iron Place Gilfach Caerffili CF81 8JA
Ffon: 01443 838542 Ffacs: 01443 838726

Caerdydd, Canol

Jon Owen Jones, AS (Llafur)
Jon-owen-jones@cardiff-central-clp.new.labour.org.uk
199 Heol Casnewydd Caerdydd CF24 1AJ
Ffon: 029 2063 5811 Ffacs: 029 2063 5814

Jenny Randerson, AC
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Jenny.randerson@wales.gov.uk
133 Heol y Ddinas Y Rhath Caerdydd CF24 3BQ
Ffon: 029 2047 1168

Caerdydd, Gogledd

Julie Morgan, AS (Llafur)
morganj@parliament.uk
17 Plasnewydd Whitchurch Caerdydd CF14 1NR
Ffon: 029 2062 4166 Ffacs: 029 2062 3661

Sue Essex, AC
(Llafur)
Sue.essex@wales.gov.uk
18 Plasnewydd Whitchurch Caerdydd CF14 1NR
Ffon: 029 2061 0680 Ffacs: 029 2061 0662

Caerdydd, De a Phenarth

Alun Michael, AS (Llafur)
alunmichaelmp@parliament.uk
Blwch Post 453 Caerdydd CF11 9YN
Ffon: 029 2022 3533 Ffacs: 029 2022 9936/9947

Lorraine Barrett, AC
(Llafur)
Lorraine.barrett@wales.gov.uk
Ystafell B.304 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ty Crughywel Bae Caerdydd Caerdydd CF99 1NA
Ffon: 029 2089 8376 Ffacs: 029 2089 8377

Caerdydd, Gorllewin

Kevin Brennan, AS (Llafur)
Transport House 1 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9SD
Ffon: 029 2022 3207 Ffacs 029 2023 0422

Rhodri Morgan, AC
(Llafur)
Rhodri.morgan@wales.gov.uk
4ydd Llawr Transport House 1 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9SD
Ffon: 029 2022 3207 Ffacs: 029 2023 0422

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Adam Price, AS (Plaid Cymru)
pricea@parliament.uk
37 Heol y Gwynt Rhydaman Sir Gar SA18 3DN
Ffon: 01269 597677 Ffacs: 01269 591334

Rhodri Glyn Thomas, AC (
Plaid Cymru)
Rhodri.Thomas@wales.gov.uk plaid@rhydaman.freeserve.co.uk
37 Heol y Gwynt Rhydaman Sir Gar SA18 3DN
Ffon: 01269 597677 Ffacs: 01269 591334


Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

Nick Ainger, AS (Llafur)
aingern@parliament.uk
Ferry Lane Works Ferry Lane Doc Penfro Sir Benfro SA71 4RE
Ffon: 01646 684404 Ffacs: 01646 686900

Christine Gwyther, AC
(Llafur)
Christine.gwyther@wales.gov.uk
Llawr Cyntaf 32 Blue Street Caerfyrddin Sir Gar SA31 3LE
Ffon: 01267 238 306 Ffacs: 01267 220555

Ceredigion

Simon Thomas, AS (Plaid Cymru)
thomassi@parliament.uk
Ty Goronwy 32 Heol y Wig Aberystwyth Ceredigion SY23 2LN
Ffon: 01970 624516 Ffacs: 01970 624473

Elin Jones, AC (
Plaid Cymru)
Elin.jones@wales.gov.uk
Ty Goronwy 32 Heol y Wig Aberystwyth Ceredigion SY23 2LN
Ffon: 01970 624516 Ffacs: 01970 624473

De Clwyd

Martyn Jones AS (Llafur)
jonesst@parliament.uk
Foundry Buildings Gutter Hill Johnstown Wrecsam LL14 1LU
Ffon: 01978 845938 Ffacs: 01978 843392

Karen Sinclair AC
(Llafur)
Karen.Sinclair@wales.gov.uk
6 Oak Mews Heol y Dderwen Llangollen Sir Ddimbych LL20 8RP
Ffon: 01978 869105 Ffacs: 01978 869464

Gorllewin Clwyd

Gareth Thomas AS (Llafur)
thomasg@parliament.uk
5 Heol Wynnstay Bae Colwyn Conwy LL29 8NB
Ffon: 01492 531154 Ffacs: 01492 535731

Alun Pugh AC (Llafur)
alun.pugh@wales.gov.uk
Ty Copthorne The Broadway Abergele LL22 7DD
Ffon: 01745 825855 Ffacs: 01745 827709

Conwy

Betty Williams AS (Llafur)
bettywilliamsmp@parliament.uk
Ffon: 01248 680097

Denise Idris Jones AC
(Llafur)
Denise.idrisjones@wales.gov.uk
22 Stryd Augusta Llandudno Conwy LL30 2AD
Ffon: 01492 873064 Ffacs: 01492 873064

Cwm Cynon

Ann Clwyd AS (Llafur)
clwyda@parliament.uk
6 Cwrt y Deon Stryd y Deon Aberdar CF44 7BN
Ffon: 01685 871394 Ffacs: 01685 883006

Christine Chapman AC
(Llafur)
Christine.chapman@wales.gov.uk
Siambrau Banc Midland 28a Stryd Rhydychen Mountain Ash CF45 3EU
Ffon: 01443 478098 Ffacs: 01443 478311

Delyn

David Hanson AS (Llafur)
hansond@parliament.uk
64 Stryd Caer Fflint Sir y Fflint CH6 5DH
Ffon: 01352 763159 Ffacs: 01352 730146

Sandy Mewies AC
(Llafur)
Sandy.mewies@wales.gov.uk
64 Stryd Caer Fflint Sir y Fflint CH6 5DH
Ffon: 01352 763398 Ffacs: 01352 763398

Gwyr

Martin Caton AS (Llafur)
catonm@parliament.uk
26 Heol Pontarddulais Gorseinon Abertawe SA4 4FE
Ffon: 01792 892100 Ffacs: 01792 892375

Edwina Hart (MBE) AC
(Llafur)
Edwina.hart@wales.gov.uk
26 Heol Pontarddulais Gorseinon Abertawe SA4 4FE
Ffon: 01792 895481 Ffacs: 01792 895646

Islwyn

Don Touhig AS (Llafur)
griffint@parliament.uk
6 Parc Busnes Woodfieldside Heol Penmaen Pontllanfraith Coed Duon Gwent NP12 2DG
Ffon: 01495 231990 Ffacs: 01495 231959

Irene James AC
(Llafur)
Irene.james@wales.gov.uk

Llanelli

Denzil Davies AS (Llafur)
Adeilad Vauxhall Vauxhall Llanelli SA15 3BD
Ffon: 01554 756374 Ffacs: 01554 779250

Catherine Thomas AC
(Llafur)
Catherine.Thomas@wales.gov.uk
6 Y Frenhines Fictoria Llanelli Sir Gar SA15 2TL
Ffon: 01554 759906 Ffacs: 01554 759735

Meirionydd Nant Conwy

Elfyn Llwyd AS (Plaid Cymru)
Ty Glyndwr Heol Glyndwr Dolgellau Gwynedd LL40 1BD
Ffon: 01341 422661 Ffacs: 01341 423990

(Yr Arglwydd) Dafydd Elis-Thomas AC
(Plaid Cymru)
dafydd.elis-thomas@wales.gov.uk
Ty Glyndwr Heol Glyndwr Dolgellau Gwynedd LL40 1BD
Ffon: 01341 422661 Ffacs: 01341 423990

Merthyr Tydfil a Rhymni

Dai Havard AS (Llafur)
havardd@parliament.uk
Rhif 3 Llawr Cyntaf Adeilad Venture Wales Parc Diwydianol Merthyr Tydfil Pentrebach Merthyr Tydfil CF48 4DR
Ffon: 01443 693924 Ffacs: 01443 692905

Huw Lewis AC (Llafur)
huw.lewis@wales.gov.uk
Adeilad Venture Wales Parc Diwydianol Merthyr Pentrebach Merthyr Tydfil CF48 4DR
Ffon: 01443 692299 Ffacs: 01443 691847

5 Sylwadau:

Ar August 23, 2004 at 6:04 PM, meddai Blogger Nic Dafis...

Diolch am hyn, handi iawn. Wedi llyfrnodi fe am y dyfodol. Wyt ti'n bwriadu cadw fe lan?

 
Ar August 24, 2004 at 9:08 AM, meddai Blogger Y Pyndit...

Siwmae Nic?
Croeso mawr.
Y gobaith yw y bydd y rhestr gyflawn yma cyn diwedd yr wythnos, wedyn mynd ymlaen i'r pleidiau gwleidyddol wedyn pethau eraill, a bydd linc at y Blog ar y llaw chwith yn barhaol.
Bydd hyn yn neud y Blog yn ddefnyddiol wedyn, gobeitho, ac yn achos arall i bobol ymweld a'r blog - cyflawni rhyw fath o wasanaeth cymdeithasol yn lle jyst ranto.
Dyw e ddim lan i safon Morfablog - a bydd e ddim, ond bydd e'n cynnig rhwbeth i rywun gobeitho.

 
Ar August 24, 2004 at 5:12 PM, meddai Blogger Ben Bore...

Syniad da wir. Mae technoleg newydd gwneud lobio/cwyno ayyb yn llawer haws, ond mae'n rhaid i rhywun gasglu'r cyfeiriadu e-bost i gyd yn dyntaf. Defnyddiol iawn.

Ar nodyn pedantig, mae swyddfa'r hen Jeff Cuthbert (AC Caerffili) ar AERON Place, nid IRON Place. Dylwn wybod achos dwi'n eistedd yn y stafell uwchben y llyfant rwan :)

 
Ar August 24, 2004 at 5:13 PM, meddai Blogger Ben Bore...

Defnyddiol iawn wir. Mae technoleg newydd yn gwneud lobio/cwyno ayyb yn llawer haws, ond mae'n rhaid i rhywun gasglu'r cyfeiriadu e-bost i gyd yn gyntaf! .

Ar nodyn pedantig, mae swyddfa'r hen Jeff Cuthbert (AC Caerffili) ar AERON Place, nid IRON Place. Dylwn wybod achos dwi'n eistedd yn y stafell uwchben y llyfant rwan :)

 
Ar August 27, 2004 at 8:57 AM, meddai Blogger Y Pyndit...

Diolch Ben Bore, mi wna i newid y cyfeiriad cyn hir.
Mae'r neges arbennig yma yn rhoi trafferthion dybryd i fi ar y foment, felly bydd e fwy o amser na'r disgwyl cyn ei derfynnu.

 

Ychwanegu sylw

<< Adref

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top