Gwleidydd

Dyma ymdrech ar greu Blog gwleidyddol i Gymru yn y Gymraeg. Wna i ddim eich cam-arwain - mae gennyf farn a thueddiadau gwleidyddol amlwg, ac mi fydda nhw'n amlygu eu hun wrth i mi flogio. Mwynhewch y gwleidydda, ac unwch yn yr hwyl.

27.5.09

Ail-gydio?

Wel...ble mae dechrau dwedwch?
Mi wna i fynegu barn ar wahanol bethau, peth ohonyn nhw'n hanesyddol ac yn perthyn i'r bedair mlynedd diwethaf, dros yr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod.
Ro'n i'n mwynhau ysgrifennu'r blog yma am yr ychydig fisoedd yr oeddwn i'n gwneud hynny yn rheolaidd. Ar y pryd doedd yna ddim un blog arall yn mynegu barn am ddigwyddiadau gwleidyddol Cymru yn y Gymraeg yn bodoli. bellach mae yna lu ohonyn nhw. Mae'r sefyllfa yma felly yn gwneud i mi deimlo yn lletchwith braidd gyda enw'r blog yma, sydd yn swnio braidd yn drahaus, ond ymddengys fel ei fod yn amhosib i mi newid enw'r blog, felly ry'n ni'n styc da 'Gwleidydd'.
Felly i fynd yn ol at y cwestiwn gwreiddiol ar ddechrau'r cyfraniad yma - lle mae dechrau...neu efallai ail-ddechrau? Wel yma yng Nghymru fach wrth gwrs, ac mi wna i hynny yn y post nesaf.

Labels:

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top