Gwleidydd

Dyma ymdrech ar greu Blog gwleidyddol i Gymru yn y Gymraeg. Wna i ddim eich cam-arwain - mae gennyf farn a thueddiadau gwleidyddol amlwg, ac mi fydda nhw'n amlygu eu hun wrth i mi flogio. Mwynhewch y gwleidydda, ac unwch yn yr hwyl.

23.2.05


Gwyl Heddwch Cymru Gyfan - Aberystwyth 19 Mawrth Posted by Hello

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top